Голямото градско потъване с Иван Мудов

© RAVE residency

Помните ли фалшивата обява за откриване на Музей на Съвременното изкуство в гара Подуяне през 2005? А асансьорът, чийто под върви нагоре, но таванът не помръдва и заплашва да ви притисне година по-късно?Или пък откриването на изложба в галерия, чиято врата се отваря само отвън навътре и може да излезете само ако влезе друг? Съвременният артист Иван Мудов обича да манипулира очакванията на публиката и да я поставя в ситуации, които подчертават неговото разбиране за абсурдността на навици, правила и конвенции. Последната му инсталация на открито в София ни кара да го тъпчем, но не физически, а само като участници.

© RAVE residency

Камъни е малък терен в градинката на Националната библиотека, покрит със ситни камъчета от онази настилка, която сме свикнали да виждаме във външните градски пространства и не подсказва нищо необичайно, а само подканва публиката да продължи напред. Веднъж стъпили върху камъчетата обаче, хората буквално започват да потъват и преживяват ходенето като истинско предизвикателство за обикновените възприятия.

© RAVE residency

Преживяването на Камъни не е само индивидуален, но и колективен опит в публична среда, който препраща към нестабилността на обществото с неговите вечни предизвикателства и кризи. Усещането за загуба на равновесие не води до срив, окончателно пропадане и промяна, а напротив – обещава да се превърне в нормалност, към която привикваме. Лоша работа.

© RAVE residency

Инсталацията Камъни на Иван Мудов се открива на 23 май след 18:00 и продължава до 5 юни в градинката зад Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий. Повече информация за събитието има тук.