Този скален блок/мост е идеалнo леговище за Bond злодей

Труднодостъпна локация? Живописен пейзаж? Двойно предназначение? Модернистична архитектура? Подземни части и много етажи? Близост до вода? Панорамни гледки? Почти всички основни изисквания за леговище на Bond злодей са налице във…

Читанка, Седмица 538

Matt Damon опитва да еволюира безболезнено с променлив успех.

Виж още

Podcast