Дневниците на Andy Warhol

Издадена през 1989, в 807-те си страници, книгата редактирана от Pat Hackett започва да разказва за последната декада от живота на Andy Warhol. Първите събития в нея са от 24 ноември 1976 и завършват 11 години по-късно, на 17 Февруари 1987, дни преди смъртта на Warhol. В оригинал, ръкописът представлява 20 000 страници бележки, водени от Hackett след ежедневни телефонни разговори с артиста, провеждани около 9:00 сутринта. Разговори, в които Andy Warhol разказва за предишния си ден, емоциите си и разходите си.

Преиздадена наскоро, обемът на книгата е увеличен на 1 123 страници и е добавен индекс за така нужната ориентация в 10-годишната одисея.

Книгата можете да закупите от Amazon, на цена от £13.23.