Fred Perry F/W 2010

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WPkkJGqP4Bc&feature=player_embedded[/youtube]

Съвкупост от взаимно несвързани звуци и живота в природата, далеч от смущенията и неудовлетвореността на модерния живот. Чудесен начин да изтъкнеш традициите на Fred Perry.

ABCDEF..Fred Perry.