Fall/Winter Touch

Ръкавицата е хвърлена, но не я оставяйте там, а си я приберете обратно. Почеркът е японски, интровертен, със съдържание концентрирано в проста форма и качество достойно за етикета Giuliano Fujiwara.