Фотосписанието на TimeHeroes: добри дела и красиви думи

Излишно е да обясняваме как отделено време за доброволчество е признак не само на обикноена емпатия, но и на развито гражданско общество. Приятелчетата от TimeHeroes, най-голямата платформа за доброволство у нас, обаче продължават да мислят как да разширят знанието за хората, които помагат безвъзмездно или да приобщят още повече хора към доброволческите практики десетилетие след своето създаване.   

След две фотографски изложби в края на миналата година, TimeHeroes издава и едно много симпатично фотографско списание, което се разпространява безплатно в мрежата на Виж! и може да бъде разгледано свободно и тук. Този своеобразен визуален дневник на доброволческите усилия включва 27 акции, заснети от Денислав Стойчев и придружени от негови записки от изминатите над пет хиляди километра.

Освен снимките на Стойчев, списанието представя и творческа рефлексия по темата със стихове на осем съвременни български поети – Петя Кокудева, Иван Димитров, Стефан Икога, Румен Иванов, Албена Тодорова, Георги Гаврилов, Емилия Найденова и Валентин Томов. Историите зад всяка доброволческа инициатива са и нещо като антология на героите на нашето време. Дано да има повече такива.