Музеен воден блок

По покана да участва в реновирането на пространствата в Мusée d’Оrsay в Париж, Tokujin Yoshioka създава стъклената пейка Water Block. Разположена пред произведения на Manet, Degas, Monet, Cézanne and Renoir, които наподяват водна структура, пейката е изцяло в хармония с минало и настояще.