Спасете българските реки с един клик на мишката за нула време

В България няма нито една жива река. Тъжната констатация на световния фонд за опазване на дивата природа (WWF) означава, че реално в момента няма нито една река, която да не страда от замърсяване, пресъхване, копаене за инертни материали, канализиране и прегради, които да спират миграцията на видовете.

Причините са повече от предсказуеми. За последните 20-30 години черпим щедро от язовири и реки за водоснабдяване и напояване, затваряйки си очите за факта, че сме една от най-бедните на води страна (2250 м3 воден ресурс на човек за година при средно 8000 м3 за света. Отделно на 325 реки в страната сме пострили 270 ВЕЦ-а и сме разрешили строежа на още 200.

Свикнали сме да ги възприемаме като зелена енергия, но на практика това са си преградни съоръжения, които променят коритата, скоростта и течението на рекитеи така блокират миграцията на десетки видове риби и безгръбначни. Рибните проходи, които се строят по закон, пропускат много малко риби и не им позволяват да следват обичайния си маршрут.

Превърнали сме реките в контейнер за битови отпадъци и продължаваме да влошаваме качеството на подпочвените води чрез земеделието и минната индустрия. Добавяме и останалите фактори като климатични промени и изсичането на крайречни гори и получаваме заблатени участъци в най-дългата изцяло българска река Искър, 60-процентно изчезване на рибните популации в Дунав и притоците, 50 вида (4 изчезнали и 45 застрашени) в Червената книга на България и уникалната възможност да ликвидираме окончателно и есетрите – древният връстник на динозаврите, които оцелял едни 200 милиона години, преди да се срещне челно с българската предприемчивост.

Противно на очакванията, все още има какво да се направи. Можем да настояваме пред Еврокомисията за строго прилагане на рамковата директива за регулиране строителството и замърсяването на водните басейни с подпис на SOS Rivers до 4 март.

Така де, да не изпускаме добра (и вероятно последна) възможност за доказване как човекът с воля за промяна не е на изчезване.