Mission Emission: гузна съвест за хора с коли

Независимо дали говорим за температурна инверсия, отопление на твърдо гориво, шофиране на стара печка с дизелово гориво или безхаберни местна и държавна власт, мръсният опасен въздух с фини прахови частици е тежък проблем, изискващ спешни мерки. Новият проект Mission Emission едва ли може да го реши кардинално, но подпомага за създаването на гузна съвест и разумна употреба на автомобили при всеки шофьор по интелигентен начин.

Уеб-базираното приложение действа лесно  като всяко транспортно приложение, което така или иначе използвате в телефона. Mission Emission калкулира количеството въглероден диоксид и азотен оксид, които се отделят при дадено пътуване с автомобил. Трябва само да въведете начална и крайна точка на пътуването по цял свят, типа автомобил и използваното гориво и получавате точни данни за въпросните емисии и напомняне колко и какво точно струват на природата. Собствениците на електромобили също не са застраховани, защото електричеството за техните акумулатори също се произвежда по някакъв начин, нали така? Разработката без аналог в световен мащаб е дела на ентусиастите от българските компании Oblik Studio и BetaPeak, които искат да информират пътуващите в международен мащаб за вредата от автомобилните пътувания и да ги стимулират да предприемат конкретни действия за намаляване на вредните емисии.

Стряскащите факти за непосредствени и дългосрочни ефекти върху околната среда са повече от красноречиви. Концентрацията на парниковия газ въглероден диоксид достигна най-високото си ниво от 800 000 години насам. През 1990 и 2014 емисиите на CO2 нарастват с 60%. И въпреки че през последните три години глобалните емисии бяха намалели, през 2017 те отново започват да се покачват. През 2018 пътуването е все по-достъпно от всякога и разстоянията не са бариера, но всеки изминат километър крие детайли, които рядко вземаме предвид. По последни данни на ЕС пътният транспорт е основен източник на парникови газове и е отговорен за около 15% от емисиите на въглероден диоксид в страните от ЕС. Автомобилите изпускат широк спектър от газове и твърди частици, които допринасят за глобалното затопляне и киселинните дъждове. Шумът от двигателите и разлива на  гориво също не са за подценяване.

София е един от градовете в Европа с най-високи нива на замърсяване на въздуха, особено в зимните месеци. Проблемът придоби обществено значение през последните няколко години и провокира екипа ни да създаде Мисия Емисия като социално-отговорна кампания. Целта ни е всеки един от нас да бъде информиран за това какво оставя след себе си и да бъде лично ангажиран с намаляването на човешкото въздействие върху околната среда, споделя Димитър Протогеров, съосновател на Oblik Studio. Всички сме наясно, че нещо лошо се случва с климата на Земята, но е наша отговорност да бъдем активни за решаването на проблема и чрез действията във всекидневието си. Темата трябва да присъства не само в новините, но и вкъщи, добавя Ясен Славов, главен мениджър на BetaPeak.

Дали Mission Emission ще провокира обществото да оптимизира автомобилните пътувания е въпрос с неясен отговор, който провокира ожесточени дискусии. Създателите на уеб-базираното приложение обаче продължават да вярват, че промяната зависи от всеки един от нас по отделно и са убедени, че всяка положителна променя в ежедневните навици може да спомогне за ограничаване замърсяването с парникови газове. Въпрос единствено на време и Google да хванат това или нещо подобно и да го интегрират в собствените си карти и маршрути, ама да видим. И а дано!

Mission Emission е тук.