50 Модерни Пингвина

Удовлетворете желанието на библиотеката си и й подарете колекцията на Penguin Publishing от 50 модерни класики. Всеобхватната група от книги включва автори като Fitzgerald, Capote, Bellow и прекрасни преводи на Akutagaw, Camus и Calvino. Малките книжки са на английски, но не намираме това за пречка. Поне няма да се сблъскваме с абсурдни преводи, а и цената от около 7 лева за всяка една от тях е повече от приемлива.

50 Mini Modern Classics се продава онлайн, като цената на всяка една от книгите е £3.