Езикова топография

Последният проект на Casper Lam и YuJune Park (Synaptic Office) се нарича Alphabet Topography: своеобразна инфографика за честотата на използване на буквите от английската азбука. Вместо да използват компютърна графика, двамата състуденти от Йейл моделират всяка от буквите с Rhino и AutoCad (софтуери за архитектура — бел.ред.) и ги поставят лазерно изрязани в квадрати с размер 6 инча. Съгласните R и T се извисяват на почти на 16 см, което маркира честото им използване в английският език, докато W и G едва, едва се подават на 6 мм.