Мая Стефанова

Мая дълго време списваше собствен блог за музика, а още по-дълго и рубриките за развлечение и култура в Дневник. Сега поддържа мозъчната си дейност в изправност като отговорен редактор на месечния гайд за култура Виж!, излизащ в София, Пловдив и Бургас. Когато не слуша музика или двете си деца, се ослушва за вълните и морето край Бургас и се оглежда за прането на хората в Laundrystalker.