Мая Стефанова

Мая Стефанова

Мая списва рубриката Развлечение в Дневник и собствен блог от време на време. Живее в Бургас, увеличила е населението на страната с два броя и покрай отглеждането им поддържа мозъчната си дейност в изправност като отговорен редактор на културния гайд Виж!, излизащ в София, Пловдив и Бургас.