Иван Петров

Иван трупа филмови познания дълги години в списание Екран и като вече бивша част от екипа на Операция Кино с подчертан афинитет към европейското кино.