Молекулярна анимация

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RrS2uROUjK4[/youtube]

Едно пътуване разкриващо невиждания досега свят, който се намира във всеки един от нас. Powering the cell: Mitochondria е клетъчна анимация, дело на Департамента по молекулярна и клетъчна биология към Харвардския университет. Екипът, воден от биологът-аниматор Janet Iwasa, разказва за движенията и взаимотношенията между малките клетки в тялото ни – неща обяснявани и визуализирани преди, но никога анимирани и показвани в движение.

Повече информация за молекулярнатa анимация четете в New York Times.