Общи условия „Made For Gents“

 1. Промоцията („Промоцията“) на Pernod Ricard Bulgaria (“Made For Gents“) e отворена за участие за всеки, навършил позволената от закона възраст за консумация на алкохол (18 години) и има легитимен и активен Facebook или Instagram профил. Служители на Pernod Ricard Bulgaria, София Лондон Москва ООД, Vaskolov, QWERTY, Бойскаут ООД и/или техни подизпълнители или свързани компании, също както и преки роднини или членове на домакинството на тези лица, не могат да вземат участие. Промоцията е отворена за граждани на България.
 2. Промоцията се организира от Pernod Ricard Bulgaria („Организатор“) и се изпълнява от Бойскаут ООД („Изпълнител“). Промоцията по никакъв начин не е организирана, подкрепена или управлявана от Facebook или Instagram. Всякакви въпроси, коментари или оплаквания свързани с Промоцията, трябва да бъдат директно насочени към Изпълнителя.
 3. Под „Участници“ в Промоцията се разбира всички въвлечени, включително Организатора, Изпълнителя и всички участници.
 4. Участвайки в Промоцията, вие се съгласявате напълно и безусловно приемате: (а) Официалните правила на промоцията, както и (б) решенията на Организатора, които са финални и категорични. Спечелването на наградата е свързано с изпълнението на всички изисквания, изложени тук.
 5. Конкурсът е отворено за участие от 02.12.2015 до 16.12.2015 и ще бъде излъчен един победител.
 6. Условието за участие е да направите креативна снимка на най-важните неща за един съвременен джентълмен, когато тръгне на път и да я споделите във вашия профил във Facebook или Instagram с хаштагове #boyscout и #chivasmadeforgents. До участие няма да бъдат допуснати снимки, които са с неуместно или обидно съдържание. Това включва следните, но не само критерии – голота; хора под легална възраст за консумация на алкохол – лица, които присъстват на снимките трябва да имат навършени и да изглеждат на възраст по-голяма от 25 години; сцени с неотговорна консумация; насилие; снимки с присъствие на оръжия; сцени, които могат да бъдат категоризирани като сексуални; снимки с обидни послания и клевети. Изображенията трябва да бъдат авторски (да бъдат създадени от участника) и да бъдат създадени законосъобразно; да не нарушават интелектуалната собственост, лични или публични права или каквито и да било законови или морални норми на трети страни или да нарушават действащото законодателство, регулации или свързани стандарти; да не са участвали или печелили награди в предишни промоции.
 7. За да участвате в конкурса е необходимо да направите авторска снимка на предмети/артикули, които използвате при пътуване и да споделите тази снимка с хаштаг #boyscout и #chivasmadeforgents в Instagram или Facebook. За да се счита заявката  ви за валидна, вашият профил в Instagram, както и вашият пост във Facebook трябва да бъдат публични.
 8. За валидни ще се считат единствено заявки, които съдържат хаштаг #boyscout и #chivasmadeforgents и са споделени от публични профили в Instagram или Facebook. Всички заявки трябва да бъдат създадени от самия участник. Всички заявки минават през одобрението на Организатора. Всички заявки ще бъдат оценявани по тяхната креативност и авторско виждане. Участниците могат да участват с колкото снимки пожелаят. ще бъде излъчен един победител, които ще бъде избран от локално четиричленно жури, съставено от представители на Бойскаут ООД, София Лондон Москва ООД и Pernod Rcard Bulgaria. Името на победителят ще бъде публикувано като пост в Facebook профила на Boyscout и в статия в сайта boyscoutmag.com. Победителят трябва да се свърже в срок от 48 часа от обявяването на неговото име с Изпълнителя на промоцията и да докаже, че има навършена позволената от закона възраст за консумация на алкохол. Ако победителят не е достъпен или не отговори на опитите за връзка с него в рамките на 48 часа, Организаторът има право да дисквалифицира участника и да се свържете с резервен победител.
 9. Наградата за победителя е лимитирана серия куфар с колелца Globe-Тrotter Chivas Made For Gentlemen.
 10. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, в случай че той е нарушил описаните по време на заявката за участие стъпки или не отговаря на Общите условия, както и при опити за подправяне на заявки за участие или неспортсменско или неморално поведение.
 11. Pernod Ricard Bulgaria или нейните филиали не носят финансова отговорност при загуби или щети за нараняване, болести или вреди, причинени на участниците, включително победители, по време на промоцията, или в резултат на действия от страна на всички участници в промоцията или нараняване на победителите при получаването на наградата. Победителите се съгласяват, че освобождават Организатора от всякакви форми на обезщетение, както и че участниците са се запознали и съгласили с тези официални правила и регламент, и че предоставят всички необходими съгласия и разрешения на Организатора да излъчва, публикува, разпространява и/или използва по друг начин неговото/нейното име, град/село и провинция/регион на пребиваване, снимка, харесвания, прозвище и глас и останали персонални форми на изява, във връзка с промоцията и/или рекламата, и/или за новини и/или за развлечение и/или информационни цели без допълнителни компенсации, след присъждането на наградата. Победителят приема наградата, като е предложена и освобождава Организатора от отговорности от всякакво естество, произтичащи от участието в тази промоция и получаването и/или използването на награда.
 12. Победителят се съгласяват да вземе участие в публични изяви, свързани с конкурса, включително, но не само – заснемане на снимки и участие в интервюта. Всички публични материали, произлизащи от тези участия ще бъдат собственост на Организатора.
 13. Всички участници се съгласяват, че снимките, с които са участвали ще бъдат използвани по всякакъв начин, който Организаторът вижда като част от промоцията.
 14. Наградата няма паричен еквивалент. Ако по стечение на обстоятелствата, наградата стане невъзможна за изпълнение, Организаторът си запазва правото да предостави награда с равна стойност.
 15. Организаторът си запазва правото да прекрати промоцията по всяко време, без предварително предупреждение и по свое усмотрение.
 16. Организаторът или неговите подизпълнители, не носят отговорност за печатни грешки в каквито и да било материали, свързани с промоцията; както и с фалшиви, загубени, закъснели, неясни, непълни или променени заявки за участие; или заявки, които се обработват със закъснение или са неправилно подадени или изгубени в резултат на компютърна грешка или други технически проблем. Ако по някаква причина промоцията не е в състояние да бъде проведена по план, включително но не единствено, поради компютърен вирус, бъгове, подправяне, неоторизиран достъп, измама, технически проблеми или други причини, които нарушават или засягат администрирането, сигурността, честността и почтеността на провеждането на конкурса, Организаторът си запазва правото, по свое усмотрение да отмени, промени или да прекрати промоцията.
 17. Организаторът не е длъжен да отговаря на кореспонденция, свързана с неговия избор на победители. Решението за победителите на организатора е финално и не подлежи на обжалване.
 18. Тези Общи условия са регулирани от българското законодателство.
 19. Участвайки в тази промоция всички участници се съгласяват с настоящите общи условия.
 20. Участието в промоцията не е обвързано с покупка или поръчка на продукт.
 21. Съюзът на пивоварите или подобни местни организации не са свързани по какъвто и да било начин с промоцията и не са отговорни за каквито и да било въпроси, свързани с промоцията. Моля, консумирайте нашите продукти отговорно.